21apr,21

За запошљавање 42 милиона динара из покрајинског буџета

Покрајински акциони план запошљавања основни је инструмент спровођења активне политике запошљавања на територији АП Војводине. Планом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују мере које ће бити реализоване, чиме би се омогућило одрживо повећање запослености на територији АП Војводине. Овај документ је сачињен у складу са правцима и циљевима Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године.

На данашњој седници донет је и закључак да се покрене поступак преноса права јавне својине Републике Србије на АП Војводину над објектом ТВ торањ „Иришки венац“ у Сремској Каменици.

У закључку се наводи да је ТВ торањ „Иришки венац” претрпео оштећења током бомбардовања 1999. године, те да је неопходна санација, јер је његов значај вишеструк, како у архитектонском смислу, тако и због развоја туристичке понуде Фрушке горе и тог дела Срема. За израду пројектно-техничке документације за реконструкцију ТВ предајника „Иришки венац” и изградњу пратећих садржаја у непосредној близини тог објекта, предвиђена су средства у износу од 11 милиона динара.

Izvor