05maj,21

Vicevi dana za Sredu, 5. Maj 2021. [84982]

Ža­li se pa­ci­jent do­k­to­ru: – Do­k­to­re, u po­sled­nje vre­me po­čeo sam da gu­bim pa­m­će­nje. Šta mi pred­la­že­te? – Da pre­gled pla­ti­te una­pred.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com

Izvor