09maj,21

Opća bolnica za sedam mjeseci primila 8.549 pacijenata upućenih iz Hitne pomoći i Doma zdravlja KS

Opća bolnica „Prim. dr. Abudulah Nakaš“ je od oktobra prošle godine do aprila 2021. na liječenje iz Hitne pomoći i Doma zdravlja KS primila 8.549  oboljelih od koronavirusa.

U oktobru je Opća bolnica primila 34 pacijenta, u novembru 972, a u decembru 1.076.

Početkom 2021. godine, odnosno u januaru i februaru bio je nešto manji broj upućenih pacijenata u ovu zdravstvenu ustanovu u odnosu na posljednji mjesec 2020. U januaru su primili 807 pacijenata, a u februaru 810.

Ogromno povećanje priliva pacijenata vidljivo je u martu kada je u Opću bolnicu iz Hitne pomoći i Doma zdravlja KS upućeno čak 3.212 oboljelih od korone. 

Prošlog mjeseca, u aprilu, broj pacijenata bio je 1.638.

Izvor