13jan,21

Cilj kompanije Mtel je razvoj, a ne dominacija

Kompanija Mtel nije, niti će da se bavi napadima na bilo koju kompaniju, a svoje poslovanje temelji na zakonima i pravilima dobre poslovne prakse, naveli su u saopćenju za javnost. 

– Medijskom kampanjom kojom orkestrira United grupa, odnosno kompanija Telemach u BiH, izvrću se činjenice, podmeću poluinformacije, plasiraju bombastični naslovi koji bi trebalo da stvore animozitet prema jednom ozbiljnom konkurentu na tržištu – kompaniji Mtel, saopćeno je. 

Ako pogledamo postotke i priče o monopolu na koje se već danima unazad pozivaju mediji
 koji su u vlasništvu United grupe, te ih smjestimo u realan okvir umjesto onako kako odgovara navedenim kompanijama, situacija je sljedeća: prema posljednjim zvaničnim podacima RAK-a o tržišnom učešću TV operatora, kompanija Mtel sa svim svojim zavisnim društvima u BiH ima udio od 24,2 % tržišta, dok Telemach grupa ima udio od 41,1 %. Očigledno je ko zapravo ima dominantan položaj na tržištu BiH. 

Krijući se iza podataka o postocima u entitetima, prećutkuje se činjenica da zapravo United
 
grupa drži veći dio tržišta, a priča se namjerno politizuje s očigledno važnim razlogom. U jednom trenutku United grupa koristi postotke o tržišnom učešću na teritoriji entiteta i u tom slučaju optužuje Mtel za dominaciju. Istovremeno, potpuno prećutkuju činjenicu da je Telemach grupa u Federaciji BiH dominantna sa čak 51%. Samo što i lobisti Telemach grupe i mediji koji su pod njihovom kontrolom ili vlasništvu stalno zaboravljaju činjenicu da je veoma važno kada privredni subjekt pređe zakonskih 40% i više udjela na relevantnom tržištu. Relevantno tržište prema Zakonu o konkurenciji je tržište Bosne i Hercegovine. Telemach grupa je odavno premašila dozvoljeni procenat upravo na tržištu Bosne i Hercegovine i to je problem koji oni pokušavaju da umanje optužujući Mtel. Jer, velika je rezlika između udjela na tržištu BiH od 24,2% koji ima Mtel grupa, i 41,1 % koji ima Telemach grupa

Takođe, treba istaći da kompanija Mtel nije jedini davalac usluge distribucije TV sadržaja
 u Republici Srpskoj, već da postoji više njih, kao i da kompanija Telemach preko Total TV-a i i svojih partnerskih firmi distribuira TV programe kablovskom i satelitskom – DTH tehnologijom na području cijele Republike Srpske. 

Kompanija Mtel je za sve koncentracije koju su nastale akvizicijama kablovskih operatora
 u proteklom periodu prošla višemjesečne procedure i saglasnosti pred Konkurentskim vijećem Bosne i Hercegovine i za svaku dobila neophodnu dozvolu. Mnogo je zanimljivije pitanje kakve su bile procedure za akvizicije koje je Telemach izvršio u periodu od 2014. do 2016. godine. i više nego indikativno zašto mediji koji su u vlasništvu United grupe to ne objasne – zaključeno je u saopćenju.

Izvor