02dec,18

Gdje je bila BiH u „prvoj“ Jugoslaviji?

Kraljevina SHS bila je rezultat težnji slavenskih naroda za ujedinjenjem, ali i zemlja zaostalosti, nacionalnog i socijalnog ugnjetavanja. Kakav je bio položaj BiH u prvoj Jugoslaviji i diktaturi koja je uslijedila?

Izvor